Mirjam van Veen is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoogleraar Geschiedenis van het doperdom en aanverwante stromingen aan het doopsgezind seminarie te Amsterdam. In 2001 promoveerde zij op een proefschrift over de polemiek tussen Dirck Volckertsz Coornhert en Johannes Calvijn.

Het onderzoek naar de polemiek en de strijd tussen religieuze meerderheden en religieuze minderheden loopt  sindsdien als een rode draad door haar publicaties heen.


Zij publiceerde artikelen en boeken over de pleidooien van David Joris en Sebastian Castellio voor religieuze tolerantie, schreef over Coornherts vlucht, zijn polemiek tegen de predikanten en zijn zorg om de Nederlandse vrijheid, en zij bezorgde een aantal kritische edities van teksten van Calvijn en Castellio. Momenteel legt zij de laatste hand aan een boek over Utenhoves Fidelis Narratio: het verhaal van een groep gereformeerde vluchtelingen die in 1553 vergeefs zijn toevlucht zocht in Noord-Duitse Hanzesteden.


Momenteel begeleidt Mirjam van Veen promovendi op het gebied van migratiegeschiedenis, geschiedenis van het doperdom, geschiedenis van het gereformeerd protestantisme en geschiedenis van het baptisme. Momenteel doceert zij in de minor en in de master religieus erfgoed over de religieuze diversiteit in Amsterdam en over de positie van migranten in Amsterdam.


Samen met August den Hollander coördineert zij het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism. Dit centrum stelt zich ten doel het unieke religieuze erfgoed van Amsterdam zowel voor onderzoekers als geïnteresseerden beter toegankelijk te maken. Het centrum doet dat door onderzoekers van naam en faam uit te nodigen voor een verblijf in Amsterdam, door junior-fellows te helpen bij de opzet van hun onderzoeksproject en door de organisatie van publieksevenementen. Dit centrum coordineert ook de minor religieus erfgoed aan de VU en de master religieus erfgoed aan de VU.

Meer informatie is te vinden op de website http://ACHHP.nl


 

Mirjam G.K. van Veen

Actueel


Geen stoottroepen, niet radicaal, niet ontheemd  en slechts een beetje calvinistisch...


Sinds Abraham Kuyper zestiende-eeuwse gereformeerde vluchtelingen gebruikte als lichtend voorbeeld voor zijn ideaal van een vrije kerk, zijn historici er zeker van dat deze zestiende eeuwse vluchtelingen door hun migratie-ervaringen kozen voor een radicaal calvinisme. Deze vluchtelingengemeentes zouden de stoottroepen zijn geweest van opstandige geuzen en zouden de voorhoede hebben gevormd van de calvinistische orthodoxie.


Het NWO-project Rhineland Exiles and the Religious Landscape of the Dutch Republic noopt tot herziening van die theorie. Veel migranten waren bereid zich aan hun lutherse of katholieke omgeving aan te passen en sloten compromissen. De verschillende vluchtelingenkerken langs de Rijn ontwikkelden verschillende kerkelijke structuren om zichzelf staande te houden. Van een eenduidig gereformeerd kerkmodel was dus geen sprake. Nadat Willem van Oranje voet aan de grond had gekregen in Zeeland, bleken veel vluchtelingen een nieuw thuis te hebben gevonden in het Duitse Rijk. Zij keerden niet terug. Vluchtelingengemeentes bleken bovendien slechts aarzelend bereid de opstand te ondersteunen.Hun prioriteit lag vaak bij de eigen gemeente en hun eigen omgeving.


De monografie van Jesse Spohnholz en Mirjam van Veen over deze fascinerende geschiedenis is inmiddels klaar en zal eind dit jaar verschijnen bij Rochester.


In het kader van dit onderzoeksproject verscheen ook een toeristische fietsapp die leidt langs de verschillende vluchtelingengemeentes. De route, net over de grens bij Nijmegen, voert langs plaatsen als Kalkar, Kevelaer en Wezel. De app vertelt het verhaal van de duizenden die tijdens de tachtigjarige oorlog een betere toekomst zochten in het Duitse Rijnland en maakt uniek religieus erfgoed toegankelijk.

De rustieke fietsroute begint bij het station in Nijmegen en eindigt bij het station in Duisburg. De app is gratis beschikbaar via de onderstaande link:

https://itunes.apple.com/nl/app/rijn-religies/id1439764200?mt=8&ign-mpt=uo%3D4